ataşehir escort - maltepe escort - ataköy escort - kadıköy escort - anadolu yakası escort - avrupa yakası escort - taksim escort - bakırköy escort - anal seks hikayeleri - escort beylikdüzü

Başarılı liderler ve fırtınalı denizler

| |

Durgun bir denizde karaya ulaşmakla, fırtınalı havalarda buz dağları arasında yol alıp “kara göründü” demek elbette aynı değil. Kriz dönemleri de özellikle liderler için tam anlamıyla fırtınalı bir yolculuğa dönüşüyor. Ancak bu dönemde şirketlerini karaya taşıyabilen liderler yeni dönemde iş dünyasının da kaderini belirleyecek. İş Değerleri Enstitüsü (IBV) Oxford Economics iş birliğiyle 50 ülkedeki 26 sektörden 3 bin CEO ile gerçekleştirilen “Find your essential” (Temellerinizi bulun) adlı araştırmaya göre, yeteneğe, teknolojiye ve ortaklıklara odaklı olmak; COVID-19 salgını sonrasında başarının anahtarı olabilir! Araştırmanın detaylarını gelin birlikte inceleyelim…

Çalışanların refahı > kârlılık

İlk bakışta bu başlık sistemin kendisine ters gibi gelebilir. Ancak ankete katılan ve iyi performans gösteren şirketlerin CEO’larının yüzde 77’si, kısa vadede kârlılığı etkileyecek olsa bile çalışanların refahına öncelik vermeyi planladığını belirtiyor. Düşük performans gösteren şirketlerde ise bu oran yüzde 39. Bu sonuç ankete katılan en başarılı kuruluşların liderlerinin çalışanlarına güçlü bir biçimde odaklandığını ortaya koyuyor.

IBM’in alt kuruluşu IBV tarafından hazırlanan çalışma sonucunda IBM; liderler ve çalışanlar arası iş birliği için dijital, bulut destekli araçlar sağlanması, tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa odaklanılarak şirket kültürünün sürdürülmesi gibi unsurlara dikkat edilmesini öneriyor. Bu unsurların dahil olduğu bir hibrit çalışma ortamının sunduğu uzun vade zorluklarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Ölçeklenebilir ve esnek teknoloji temelleri

IBV araştırmasına göre CEO’ların çoğun teknolojik faktörleri, 2020 yılında yaşanan büyük çaptaki olumsuzlukların ardından gelecek birkaç yıl için işlerini etkileyecek en önemli dış etkenler arasında görüyor.

Ankete katılan CEO’ların tamamı şirketlerine avantaj sağlayabilecek en önemli teknolojilerin Bulut, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) olduğuna inanıyor. Bu sonuca rağmen teknoloji bazlı çalışmaların en önemli zorluk olduğunu düşünen CEO’lar arasında; iyi  performans gösterenlerin oranı, düşük performans gösterenlerin iki katı.

Ortaklıkların önemi artıyor

IBV araştırmasına göre, iyi performans gösteren şirket CEO’ları, ortaklıklara daha fazla odaklanıyor. Bu CEO’ların yüzde 63’ü, ortaklıkların iş performansını olumlu etkilediğini düşünüyor. Öte yandan aynı fikirde olan düşük performanslıların oranı ise, yaklaşık olarak yüksek perfomanslıların yarısı.

Araştırmanın sonuçlarına göre IBM’in tezi, iyi performans gösteren şirket CEO’larının en iyi yaptıkları işe daha fazla odaklandıkları ve daha geniş kapsamlı fikirlere erişmek için iş ortaklarına ve ekosistemlere güvendikleri yönünde. Buna ek olarak birçok liderin, iklim değişimi gibi küresel sorunların aşılmasına yönelik ilgisinin arttığı ve kalıcı değişimin desteklenmesinde ekosistemin önemli bir rol oynayabileceği gözlemlendi.

Öneriler…

IBV çalışmasına göre liderlerin başarı için üç önemli önerisi var;

  • Açık hibrit bulut gibi esnek ve ölçeklenebilir teknoloji platformlarının seçilmesi
  • Çalışanların hem fiziksel hem de zihinsel refahına yatırım yapılması
  • Açık inovasyon yaklaşımıyla kazanmak için ortaklıklar kurulması

IBM Services Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Foster konuyla ilgili olarak: “COVID-19 çoğu liderin, çalışanlar gibi temel hususlara odaklanmak zorunda kalmasına neden oldu. Birçok çalışanın işverenlerinden beklentileri önemli ölçüde değişti. ‘Herhangi bir yerden’ çalışmak beraberinde çevik teknoloji sağlayan, çalışan refahına öncelik veren, esnek ve katılımcı kültürleri teşvik eden ve empati yeteneği yüksek liderlik modellerinin benimsenmesini gerektirebilir” diyor.

Uzaktan çalışmaya salgın sonrasında da devam edecek firmaların sayısında artış olacağını söyleyen IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen ise sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu durum, çalışanları ve iş süreçlerini uzaktan yönetebilme becerisini yöneticiler için daha önemli hale getirdi. Çalışanların önceliği ise uzaktan çalışma sürecini kolaylaştıracak imkanlara sahip olmak ve iş/özel hayat dengesini korumak.  Uzaktan çalışmanın normalleşmesi, şirketlerin teknoloji altyapısını bu döneme adapte etmesini zorunlu kılıyor. Bu hem çalışan motivasyonu, hem de iş verimliliği için kritik öneme sahip. Biz de IBM olarak; hibrit bulut üzerinden sunduğumuz çözümlerimizle, uzaktan çalışmayı teknik açıdan mümkün kılan seçenekler geliştirmeye devam ediyoruz”

Yorum Yazın